Köpvillkor

Köpevillkor av webbutiken www.molluskerbehandling.se

I. Allmänna bestämmelser

 1. Dessa villkor innehåller regler för hur man skall nyttja webbutiken som är tillgänglig under adressen www.molluskerbehandling.se. Dessa villkor omfattas av bestämmelserna som finns stadgade i 8 kap. i Lagen om e-tjänster.
 2. Webbutiken www.molluskerbehandling.se ägs och sköts av Discovery Pharma Sp. z o.o., Warszawa, ul. Tamka 16/5, 00-349 Warszawa, NIP: 5252642901, REGON: 363417167, KRS: 0000595033.
 3. Discovery Pharma Sp. z o.o. är Europeiska unionens ensamma importör av produkterna från det amerikanska företaget Elrose Labs, Inc, 3875 Saint Johns Parkway Sanford, FL 32771, USA.
  Alla produkter som Discovery Pharma erbjuder finns registrerade som hygienprodukter av vederbörliga myndigheter i EU.
 4. Dessa villkor avser i huvudsak:
  • villkor och principer för inköp via elektronisk kommunikationskanal i webbutiken
  • principer för ingående av köpeavtal genom tjänster som erbjuds av webbutiken
  • kunderna kan ha tillgång till Köpevillkoren via länk som finns på webbutikens hemsida
  • uppgifter som finns på webbutikens sidor utgör inbjudan till att ingå ett köpeavtal enligt 71 kap. i Civilbalken.

II. Principer för nyttjande av webbutiken:

 1. Kunden skall i huvudsak beakta följande:
  • man får inte lämna eller förmedla innehåll som är förbjudet enligt lag, t.ex. innehåll som främjar våld, som vanärar eller kränker andra personers egendom och rättigheter,
  • man skall nyttja webbutiken på ett sätt som inte rubbar dess funktionalitet särskilt genom lämplig programvara och utrustning,
  • man skall avstå från aktiviteter som innebär att spridning eller placering av oönskad affärsinformation i webbutiken (spam),
  • man skall nyttja webbutiken på ett sätt som inte är störande för andra kunder och Discovery Pharma Sp z o.o.
  • man skall nyttja allt innehåll som finns på webbutikens sidor enbart för eget personligt bruk,
  • man skall nyttja webbutiken i enlighet med bestämmelser gällande i Polska republiken, dessa köpevillkor och allmänt gällande regler för internetanvändning.

III. Att ingå ett köpeavtal

 1. För att ingå ett köpeavtal skall man besöka webbsidan www.molluskerbehandling.se, välja produkt och lägga den i inköpskorgen.
 2. Efter att Kunden lämnat alla nödvändiga uppgifter kommer beställningen med följande innehåll att visas:
  • produkter som ingår i beställningen
  • pris på de beställda produkterna inklusive leveranskostnader och extra kostnader (om tillämpligt),
  • valt betalningssätt,
  • valt leveranssätt,
 3. För att beställningen skall kunna hanteras krävs personuppgifter. Dessa möjliggör en rätt hantering av leverans.
 4. Köpeavtalet upprättas på polska språket.

IV. Produktleverans

 1. Leveransen av den beställda produkten sker till den adress som Kunden uppgett i sin beställning.
 2. Leveranser inom Polen eller till andra länder inom EU sker genom Polska posten eller budföretag.
  SE LEVERANSVILLKOR >>

V. Priser och betalningssätt

 1. lla priser anges i polska zlotys och inkluderar alla avgifter bl.a. moms och tull.
 2. Kunden kan välja att betala genom e-betalningssystemet PayU.

VI. Rätt att häva köpeavtal

 1. Kunden äger att häva detta avtal inom 14 dagar utan att behöva uppge någon anledning. Tidsfristen för denna rätt löper ut 14 dagar räknat från dagen då kunden fått produkten. För att kunna nyttja rätten måste Kunden meddela webbutiken www.molluskerbehandling.set sitt beslut att häva detta avtal i skriftlig form (skrivelse via post, telefax eller e-post).
 2. I fall avtalet hävts skall webbutiken ersätta Kunden för erhållna betalningar men inte för avgifter i samband det av Kunden valda leveranssättet som inte är gratis leverans. Ersättningen skall betalas av webbutiken utan dröjsmål, men senast 14 dagar efter att Kunden verkningsfullt meddelat sitt beslut om att häva avtalet. Återbetalningen skall ske på samma sätt på vilket webbutiken erhållit betalningen från Kunden. Webbutiken förbehåller sig rätten att dröja med återbetalningen tills man fått produkten i retur eller tills man fått bevis på att produkten returnerats.

VII.Rätten till ersättningsgaranti när Kunden inte är nöjd med sitt köp

 1. Tack vare den höga kunduppskattningen ger Säljaren sina Kunder rätten till ångertid på 60 dagar räknat från beställningsdatum ifall Kunden inte blir nöjd med effekterna av den använda produkten. För att kunna utnyttja rätten skall Kunden meddela detta till webbutiken och bifoga en kort beskrivning av orsakerna till sitt missnöje. Kräver Kunden ersättning till följd av sitt missnöje skall webbutiken ersätta Kunden för alla betalningar men inte för avgifter i samband med det av Kunden valda leveranssättet som inte är gratis leverans. Återbetalningen skall ske utan dröjsmål men senast 14 dagar efter att Kunden verkningsfullt meddelat oss sitt missnöje med produkten. Återbetalningen skall ske på samma sätt på vilket webbutiken erhållit betalningen från Kunden.

VIII. Produktreklamationer

 1. Webbutiken/säljaren är ansvarig inför Kunden/Konsumenten för fel på produkten i den mån som föreskrivs i Civilbalken.
 2. Reklamationer skall sändas till office@discovery-pharma.pl. Webbutiken åtar sig att hantera reklamationen inom 14 dagar.

IX. Reklamationer rörande tillhandahållna tjänster

 1. Webbutiksadministratören vidtar åtgärder för att garantera en avbrottsfri drift av applikationen enligt de senaste trenderna inom e-handel.
 2. När Kunden upptäckt bristfälliga funktioner i webbutiken, skall han anmäla dessa brister till säljaren. Skriftliga anmälningar skall skickas till Discovery Pharma Sp. z o.o., ul Tamka 16/4, 00-349 Warszawa
  eller via e-post: office@discovery-pharma.pl
 3. I reklamationen skall Kunden uppge sitt förnamn och efternamn, adress och beskriva den reklamerade bristen.

X. Personuppgifter

 1. Webbutiksadministratören förpliktar sig att skydda Kundernas personuppgifter jämlikt Personuppgiftlagen från 1997 och särskilt att inte lämna dem till tredje man.
 2. Kundernas personuppgifter skall endast användas i syfte att positivt fullfölja avtal om produktköp i webbutiken.

XI. Slutbestämmelser

 1. Tvister mellan Konsumenten och Säljaren skall hanteras av domstolar i enlighet med bestämmelserna i Civilbalken.
 2. I frågor som inte regleras av dessa Köpevillkor skall bestämmelserna i Civilbalken, Lagen om e-tjänster och andra vederbörliga bestämmelser i polsk lag tillämpas.

Bli av med mollusker snabbt och smärtfritt

98% effective 98% Effektiv *Resultaten kan variera från person till person Money back Ersättnings-
garanti
Free shipping Gratis leverans

Köp nu

Conzerol