Molluscum contagiosum

Parents care about their children's health, also for molluscum

Mollusker och andra hudåkommor

Hos barn och vuxna kan man ofta påträffa olika hudåkommor. Att fastställa knottror och missfärgningar på huden räcker oftast inte för att identifiera smittan och bedöma hur allvarlig den är.

Läs mer

viruses may be very contagious, especially those as molluscum contagiosum

Hur ser mollusker ut?

Mollusker (Molluscum contagiosum) är en hudåkomma som framkallas av ett POX-virus. Hos vuxna är det en sexuellt överförd smitta, men den kan överföras vid hudkontakt eller vid användning av gemensamma föremål.

Läs mer

a happy boy taking a shower

Hur blir man av med mollusker i duschen

Molluscum contagiosum är ett mycket smittsamt virus som framkallar röda utslag och knottror på huden. Trots att sjukdomen är relativt ofarlig kan knottrorna blir lätt irriterade och ge upphov till klåda och obehag.

Läs mer

Bli av med mollusker snabbt och smärtfritt

98% effective 98% Effektiv *Resultaten kan variera från person till person Money back Ersättnings-
garanti
Free shipping Gratis leverans

Köp nu

Conzerol