Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser enligt vilka Discovery Pharma Sp. z o.o. samlar in, bearbetar, förvarar och lämnar ut uppgifter inkomna från användare („Användaren”) av webbsidan molluskerbehandling.se (“Sidan”). Personuppgiftspolicy omfattar Sidan och alla produkter och tjänster som Discovery Pharma Sp. z o.o. tillhandahåller.

Personliga identifikationsuppgifter

Vi kan samla uppgifter från Användaren bl.a. vid besök på webbsidan, registrering, på webbsidan, lämnad beställning och abonnemang av newsletter samt i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner och resurser som är tillgängliga på webbsidan. Användaren kan blir ombedd att lämna följande uppgifter: förnamn och efternamn, e-postadress, bostadsadress och telefonnummer. Besökaren kan använda webbsidan anonymt. Personuppgifter kommer att hanteras först då de lämnats av Användaren frivilligt. Användaren kan vägra att lämna personuppgifter, men då kan det hända att inte alla funktioner på webbsidan kommer att bli tillgängliga.

Icke-personliga identifikationsuppgifter

Vi kan samla icke-personliga identifikationsuppgifter från Användaren som besöker vår webbsida. Dessa uppgifter kan omfatta webbläsarens namn, datortyp, teknisk information om webbsidans tillgänglighet för Användaren såsom typ av det operativa systemet, namn på internetleverantör och andra liknande uppgifter.

Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att Användaren skall kunna bättre nyttja den. Cookies lagras av webbläsaren på hårddisken på Användarens dator och tjänar till att lagra data och sporadiskt spåra information om Användaren. Användaren kan välja att koppla bort cookies på webbläsaren eller bestämma vid enstaka tillfällen om cookies skall lagras eller inte. Till följd av detta kan dock Sidan ha begränsad funktionalitet.

Användning av personuppgifter

Discovery Pharma Sp. z o.o. kan samla in och hantera personuppgifter lämnade av Användare för att:

 • Förbättra kundservice
  Information från Användarna ger oss möjlighet att bättre reagera på kundernas frågor och bättre förstå deras behov.
 • Personlig anpassning av Sidans användning
  Samlade uppgifter kan utnyttjas till att få kännedom om hur olika användargrupper tar vara på tjänster och resurser som finns med på Sidan.
 • Förbättra Sidans funktionalitet
  Feedback från Användarna kan utnyttjas för att förbättra kvaliteten av våra produkter och tjänster.
 • Hantering av betalningar
  Uppgifter som lämnas av Användarna i samband med en beställning används enbart för att hantera denna beställning. Uppgifterna kan lämnas till tredje man i den mån som det är nödvändigt för att kunna hantera beställningen.
 • Sändning av e-post
  Information angående beställningen kan skickas till e-postadress som lämnats av Användaren. Denna adress kan användas vid kontakt rörande offertförfrågningar, frågor och förslag. Användare som gett sitt medgivande till att ha sin e-postadress med på mailinglista kommer att få mejl som kan handla om nyheter om företaget, nya produkter och tjänster m.m. Användaren kan när som helst dra tillbaka sitt medgivande till att erhålla meddelanden genom att följa instruktioner som finns längst nere i varje mejl.

Utlämnande av personuppgifter

Vi säljer inte, lämnar inte ut och hyr inte ut Användarnas personliga identifikationsuppgifter till tredje man.

Acceptera personuppgiftspolicyn

Genom att nyttja Sidan accepterar Användarna denna personuppgiftspolicy och webbutikens affärsvillkor. Om du inte acceptera dem var god lämna Sidan. Användare som nyttjar Sidan efter ändringar av personuppgiftspolicyn accepterar dessa ändringar.

Kontakt

Har du frågor rörande vår personuppgiftspolicy, Sidans funktionalitet eller vill du dela med dig av dina egna erfarenheter från Sidan var god kontakta:


Discovery Pharma Sp. z o.o.
00-116 Warsaw
ul Tamka 16/4
Poland
mail: office@discovery-pharma.pl
kontakt@molluskerbehandling.se

Bli av med mollusker snabbt och smärtfritt

98% effective 98% Effektiv *Resultaten kan variera från person till person Money back Ersättnings-
garanti
Free shipping Gratis leverans

Köp nu

Conzerol